FőoldalUtazásokSzolgáltatásokGalériaElérhetőségekKedvezmények Mentés a kedvencek közé! Kövessen minket a Facebook-on!
ZarándokvonatokZarándoklatokEgynapos utakKörutazásokBelföldi ajánlatok
Rólunk mondták

Beszámoló a lengyelországi zarándoklatról

2011. október 11.

Különleges hangulatban vártuk az idén a tanév végét a 8. b-en, mivel a várva várt vakációt egy igen szép, mégis komoly kihívásnak ígérkező lengyelországi utazással kezdtük meg, azaz zarándokútra indultunk- hétszáz társunkkal együtt – a lengyel-magyar történelmi kapcsolatok nyomába.
Úti célunk: Czestochowa, „Lengyelország szíve”, lelki középpontja volt.
Június 27-én, Szent László király napján indultunk útnak. Lovagkirályunk édesanyja a lengyel Richeza hercegnő, II. Miesko lengyel király leánya volt.
Aznap este a Nyugati pályaudvaron találkoztunk, mivel az utazás éjszakai vonatozással kezdődött, és velünk tartott a Mária Rádió meg a Duna Tévé stábja is!
 
Kedvesen köszöntöttek minket rangos útitársaink; elsőként Botond atya (Bátor Botond, a magyarországi pálos rend tartományfőnöke), aki „régi ismerősként” fogadott minket, mivel a tavaszi lelki napot ő tartotta nekünk a Sziklakápolnában.
 
Nosztalgiavonatunk stúdiójából hangzottak fel az indulást követően Székely János püspök úr áldó szavai, Tamás József erdélyi püspök úr imádságos gondolatai és Majnek Antal kárpátaljai püspök úr elmélkedése.
 
Utunk fővédnöke Dr. Kövér László, a Magyar országgyűlés elnöke volt, aki reformátusként valódi érdeklődéssel és szívből jövő kedvességgel zarándokolt Velünk.
 
Vígan foglaltuk el helyünket a később már-már legendássá váló „G” vagonban, felkötöttük zöld színű, nemzetiszín szalagos, piros kötős zarándokkendőnket, amit ez után érkezésünkig folyvást viseltünk.
A legvidámabb helyzetekbe természetesen a „gyorstalpaló lengyel nyelvi ismeretek”
Elsajátításakor keveredtünk, amikor ő az épp minimálisan érthető lengyel kiejtésre próbált minket rávenni. Mindent összevéve, a csoport azért egyetlen lengyel szót hibátlanul megtanult: „DZSENKUJEMI!! – KÖSZÖNJÜK!!”
 
Hajnali 2-ig gyorsan telt az idő, s végre megismerkedtünk a „Báthorysokkal” vagyis, a kolozsvári Báthory István Líceum negyven legjobb diákjával, akikkel egy vagonban utaztunk. Reméljük, életre szóló barátságok is kötődtek köztünk, és azt is elhatároztuk, hogy egymás iskoláit is meglátogatjuk a jövő tanév során…
 
Párkányban csatlakoztak hozzánk felvidéki zarándoktestvéreink is.
 
Másnap reggelre megérkeztünk Krakkóba.
 
Szép, hosszú, ünnepélyes sorban, Mária-énekeket énekelve vonultunk be az Óváros szívébe.
Kedves meglepetésként magyar zászló lengett a főtéren, majd felzendültek a byolc órakor hallható „hejnal” kürtköszöntő dallamai.
Meghatva léptünk be a Mária-templomba, ahol Stanislaw Dziwis bíboros úr és Krakkó város előljárói köszöntöttek minket szívből jövő nagy szeretettel, s még a szentmise is magyar nyelven hangzott el. Ezt követően közvetlen közelből szemlélhettük meg Európa legnagyobb gótikus szárnyas oltárát. Az erős belső intenzitású remekmű Mária hat örömét és tizenhét fájdalmát jeleníti meg.
Utunk tovább a lengyel királyi várba, a Wawelbe vezetett. Megcsodáltuk a rendben tartott, monumentális épületegyüttes kiterjedt, erődszerű, méltóságteljes megjelenését, de emellett jutott időnk a város ragyogó tisztaságú utcáinak, rednezett, nyugodt életének és a sokgyerekes lengyel fiatalok kedves mosolyának méltatására is.
 
A Szent Szaniszló Székesegyházban elsőként magának a névadó szentnek ezüstkoporsóban pihenő ereklyéit láthattuk, (benne több darabba vágott teste pihen).
 
Nagy Lajos királyunk leányának, Szent Hedvig lengyel királynőnek (Jadwigának, a litvánok keresztény hitre térítése fő szorgalmazójának, a Dunakanyar védőszentjének) síremléke élő, sugárzó szépségű személyiségét közvetítette nekünk.
 
Ezt követően került sor Báthory István erdélyi fejedelem, majd lengyel király sírjának méltóságteljes megkoszorúzására.
Tiszteletünket tettük a továbbiakban Sobieski Jánosnak (Thököly Imre támogatójának, és a török hatalom megrendülését előidéző 1683-as bécsi csata hősének) és Kosciusko Tádénak – a legnagyobb lengyel szabadsághősnek – a sírja előtt, majd Pilsudski marsalnak, (az I. világháborút követő idők legnagyobb lengyel politikusának, a sikeres lengyel függetlenségi mozgalom vezetőjének) síremlékénél, végezetül a közelmúltban tragikus körülmények közt elhunyt Lech Kaczynski államfő sírjánál is.
 
Történelmi sétánk a híres, 1364 óta működő Krakkói Egyetem épületei előtt vezetett tovább. Az intézmény legnagyobb tanítványa: Kopernikusz, de számunkra az a tudat is igen felemelő volt, hogy a középkor és a kora újkor folyamán több ezer magyar diák tanult falai között.
 
Hét és fél órás – igazi zarándoknak való – gyaloglás után fáradtan, de a sok látnivaló után mégis vidáman szálltunk be ismét a vonatba, hogy három óra múlva megérkezzünk a helyre, „amely mindig szabad volt” , a pálos „fellegvárba”, II. János Pál pápa egyik legszeretettebb városkájába, egész Lengyelország lelki középpontjába: Czestochowaba!
 
Amikor azonban vonatunk begördült a vágányra, azt sem tudtuk meglepetésünkben, hová pillantsunk! Piros- fehér – zöld magyar és piros – fehér lengyel zászlócskák mindenfelé: kedves meglepetésként a palócföldi buszos zarándoktársak jöttek ki köszöntésünkre – legalább százan -!

Szállásunk a kedves környezetű II. János Pál pápa Zarándokközpontban volt.
 
Rövid pihenőt követően felemelő hangulatú esti szertartás következett.
Ünnepélyesen, énekszóval vonultunk be a Fekete Madonna képét rejtő, imponáló méretű kegykápolnába.
Az áhítatos csöndben megrendítő felfedezés volt a falakra körben felfüggesztett sok-sok mankó látványa. A testi-lelki betegségből felépült hívek köszönetképpen, hálából azonban nemcsak ezt, de számtalan kisebb-nagyobb ezüst szívecskét és rózsafűzért is akasztottak a kápolnafalakra; így a talajszinttől a mennyezetfreskóig szinte minden négyzetcentimétert beborított a köszönő ajándékok sokasága…
 
Marián atya szívet melengető, lelkesült hangvételű, ízes, pontos magyar nyelven szóló köszöntő beszédét több ízben is mennydörgő tapsvihar szakította meg.
A kápolnában zengett a lengyel zarándokének, egyik a másik után, rá pedig a magyar Mária-énekek feleltek lírai visszhanggal. Mindannyiunk közül kitűnt azonban csengő énekével egy csoport gyermek: Böjte Csaba atya csíksomlyói otthonának kis lakói. (ők ide „Robi Tanár bácsival” érkeztek, s később beszélgetéseink során, bizony sok, igen szomorú gyermeksorsot ismertünk meg… és valói meggyőződéssel köszöntük meg a Szűzanyának szép és igazi családjainkat…)
 
A Rózsafűzért együtt imádkozta magyar és lengyel zarándokok sokasága.
Nekünk pedig igazán jó érzés volt, amikor végre Görbe László Igazgató Urat felfedeztük a szertartást végző atyák között. (Ti. egyáltalán nem volt könnyű az ezer fős embercsoportban az oltárig ellátni!)
 
Másnap ragyogóan szép nap köszöntött ránk. Délelőtt a kedves pálos atyák hivatalosan is köszöntöttek minket, majd az Igazgató Úr vezetésével jártuk be a „Fényes hegy” (Jasna Gora) épületeit, álmélkodva a másfél millió zarándokot is befogadó, óriási alsó misetéren.
A magyar alapítású pálos rend szerzetesei 1382-ben érkeznek ide, s mára több mint százan élnek itt a Jasna Gorán.
A hagyomány szerint velük érkezett, egyenest Nagy Lajos király udvarából a csodatévő Madonna-ikon is.
A déli ünnepélyes szentmisén szeretettel köszöntötte a „Nagymagyarországot képviselő” zarándokcsoportot elsőként a pálos rend általános generálisa, majd a lengyel parlament néhány képviselője. Beszédükben a történelmi lengyel-magyar barátság jelentőségét és időtállóságát hangsúlyozták, valamint annak a ténynek a fontosságát, hogy az európai uniós elnökséget épp ezekben a napokban adja át Magyarország Lengyelországnak. A lengyel parlament képviselői határozottan kijelentették, hogy uniós elnökségük időtartama alatt fő feladatuknak a keresztény értékek Unióba történő beépítését tartják. Munkájukat kísérje Isten áldása!
 
A magyar nemzet csodálatos ajándékkal gyarapodott, mert ekkor történt meg a Fekete Madonna kép életnagyságú másának megáldása, majd az átadás ünnepélyes szertartása is.
Még később, a délután folyamán is sorban járultak a hívek a gyönyörű kép elé: hálát adni, imádkozni…
A délutáni két órás keresztutat követően kezdődött a nagy templomban az esti szertartás; vagyis az esti ima, a Rózsafüzér, végül pedig a Mária kép megható, szívet gyönyörködtető útnak indítása hazánk felé.
A hatalmas ikont a pálos atyák jelképesen átadták a rimóci (palóc) népviseletbe öltözött Mária – lányoknak, akik méltóságteljes, lassú lépésben indultak Vele a szabad tér felé a „Czarna Madonna” mindent betöltő dallamára.
Az út két oldalán hívek sokasága köszöntötte a Képet, levéve színes: zöld, kék, bordó, sárga zarándokkendőjét és lobogtatta Felé. Bármerre tekintettünk, mindenütt kendők lengtek, sokan megkönnyezték a menetet. Leírhatatlan az érzés, ami akkor hatalmába kerített minket!
A Fekete Madonna mása a buszos zarándoktestvéreinkkel haza indult Budapestre, hogy a Szent István Bazilikában, a szent Jobb mellett – a vasárnapi ünnepélyes fogadást követően – elfoglalhassa méltó helyét.
Utolsó napunk hajnali fél háromkor vette kezdetét.
A hosszú vonat utat még két órás buszozás követte. A vidék valóban gyönyörű, Árpád-házi királylányhoz illő, kimondottan vadregényes volt.
 
Ószandecbe már csöpörgő esőben érkeztünk meg. Itt élt a világtól elvonultan, klarissza apácaként Szent Kinga (Kunigunda); Lengyelország védőszentje, IV. Béla királyunk legidősebb leánya, Szent Margit nénje.
 
Hatalmas székely kapun át, énekszóval értünk Szent Kinga ereklyéinek templomához.
A zarándokmenetet a csíksomlyói, székely népviseletbe öltözött gyerekek vezették.
Nagy megtiszteltetés ért ekkor minket, mert a szentmise olvasmányát a mi diákunk (Árpi) mondhatta.
Nagyon nagy boldogság volt számunkra, amikor a mi Szent Margitunkhoz ennyire hozzá tartozó, lelkületében is valódi TESTVÉRHEZ fohászkodhattunk nemzetünkért, Iskolánkért és Családunkért!
Elgondolkodhattunk egy szent élet tanulságos történetén (s ebben a templomfalat beborító, sokjelenetes freskó is segített bennünket), majd különleges ajándékként, Szent Kinga sírjánál való tisztelgésünk után, megcsókolhattuk a Szent Kinga – ereklyét is! (Sokan közülünk most részesültek életük folyamán először ebben a lelki élményben).
Biztosan tudom, hogy mostantól minden július 24-e (Kinga nap!) többet, ennek a napnak az emlékét is fogja jelenteni mindannyiunk számára.
 
A finom ebédért bizony, még jócskán kellett gyalogolni, végül azonban nagyon jó meglepetésként: a közelben húzódó sínen hirtelen megjelent a vonatunk. (Épp jókor, többet már aligha tudtunk volna gyalogolni…)
Nagy örömünkre a délután folyamán még a megvásárolt kegytárgyak megáldására is sor került.
 
Jó hangulatban ettük meg uzsonnánkat, rengeteg kenyeret, sok-sok májkrémet és annál is több lekvárt, legnagyobb egyetértésben a báthorysokkal és Böjte atya fiataljaival, aztán énekeltünk jó sokáig, amíg csak meg nem érkeztünk a szlovák-magyar határra.
Himnusz. Könnyes búcsú. A felvidékiek „hazaértek”.
Kevesebben lettünk valamennyivel.
 
Miskolc. A vonatból a megszeretett báthorysok is kiszálltak. Meg a kedves, szolid, csíksomlyói gyerekek, Átszálltak Orodea felé.
 
Vonatunk lassan tovább gördül. A zöld zarándokkendők lobognak a vonatablakból;
- „Kincses Kolozsvár!!” – a diákhangok kiáltás átível a határok felett … és a zöld kendőcskék a távolodó peronról egyszerre emelkednek fel és intenek vissza nekünk…
 
Hajnali 1 óra 3 percre érkeztünk meg testileg épen és lelkileg sokat gyarapodva a Nyugati pályaudvarra és azért igen jó volt újra látni a kedves ismerős arcokat. (a szülőket)!
 
Szívünkben örökre megőrizzük ezeket a napokat és kívánunk Nektek is hasonló lelki élményeket!
 
Mi biztosan visszatérünk még ide!

8b

1
Utazz itthon!
Belföldi ajánlatok
Köszöntjük névnapjukon
Ármin, Pálma nevű látogatóinkat!
Úticélok
Ausztria Tanzánia
Bosznia Csehország
Franciaország Horvátország
Szentföld Lengyelország
Lettország Litvánia
Észtország Olaszország
Portugália Erdély
Délvidék Felvidék
Szlovénia Kárpátalja
Dominikai Köztársaság
Mádiatár
Prospektusok
Prospektus 2020
Zarándokvonatok, Zarándoklatok és Körutazások
Letöltés (PDF, 1,8 MB)

Régebbi prospektusok

Prospektus rendelés...
Énekesfüzet
Zarándokok énekesfüzete
szerkesztette: Pálmai Árpád
Letöltés (PDF, 967 kB)
Ajánljuk
Bethlen Gábor Kollégium
Keresztszülő-program
Magyar Pálos Rend
Rákóczi Szövetség
SárgaHáz, Szigetszentmiklós
Verbita Rend
  Utazási szerződés
  Részletes adatvédelmi tájékoztató
  Rövidített adatvédelmi tájékoztató
  Médiapartnereink
  Hasznos linkek
  Sütés-főzés
  Humor
  Impresszum
Kövessen minket a Facebook-on!
Ön a 4295040. látogatónk.
Szent II. János Pál Pápa szülőföldjén, Lengyelország 2017

Köszönjük Botond atyának és Arankának a profi csoportvezetést és azt , hogy olyan "titkos" helyekre is eljuttattak minket, ahova máskülönben nem jutottunk volna el. Köszönjük a türelmüket is! A csapat sokszínűsége ellenére jó volt a hangulat. Külön köszönet a zenei szolgálatért Tibi kántornak.

© Misszió Tours Utazási Iroda, 2015  -  zarandokvonat.hu  -